English (United Kingdom) Swedish (Sweden)

SWEBELUX-NOBELUX has offices in

Stockholm • Luxembourg • Brussels

Välkommen till Handelskammaren SWEBELUX-NOBELUX!

Handelskammaren SWEBELUX-NOBELUX är den svenska handelskammaren i Belgien och Luxemburg och fungerar även som den nordiska handelskammaren i de bägge länderna.

Handelskammaren grundades i Stockholm 1997 i syfte att skapa en högklassigt affärsnätverksplattform för handelskammarens medlemmar och för att hjälpa företag att hitta nya affärskontakter, etablera nya bolag och utveckla sin verksamhet i de två länderna. Vi är en mötesplats för affärskontakter, nätverk och marknadsföring.

Handelskammaren SWEBELUX-NOBELUX är en fristående medlemsorganisation och vi samarbetar med offentliga aktörer och andra organisationer och med alla som delar vår syn på att handel och ekonomiskt utbyte är förutsättning för välstånd och utveckling.

Handelskammaren erbjuder allt som krävs för att etablera ett företag, dess produkter, tjänster eller idéer på dessa marknader, eller att växa på dessa två marknader. En viktig del av vårt uppdrag är att skapa en kvalificerad mötesplats för våra medlemmar, erbjuda möjligheter att marknadsföra företag samt att identifiera möjligheter för små och medelstora företag som har potential att växa internationellt. Vi stödjer därför företag från Sverige och de andra nordiska länderna vid ett inträde på de belgiska och luxemburgiska marknaderna.

Handelskammarens målsättning är att:

  • Erbjuda en kvalificerad plattform på vilken medlemmarna kan skapa och främja sitt affärsnätverk
  • Erbjuda medlemmarna en plattform för att utbyta kunskap och erfarenheter, hålla sig informerade om ny utveckling på marknaden, samt främja och profilera sina företag inom vårt nätverk
  • Representera medlemmarnas affärsintresse gentemot lokala myndigheter och administration
  • Erbjuda skräddarsydda affärstjänster till företag (medlemmar och icke-medlemmar) som söker affärskontakter eller partners, vill etablera ny verksamhet eller utveckla ett redan etablerat företag i något av de länder vi arbetar med.

Läs mer...