English (United Kingdom) Swedish (Sweden)

Medlemsaktiviteter

Handelskammaren organiserar månatliga evenemang för affärsnätverkande och andra specifika evenemang med högt profilerade gästföreläsare (företagsledare, experter och politiker). Dessa evenemang ger medlemmarna värdefulla möjligheter att nätverka, marknadsföra sina företag, utväxla kunskap och erfarenheter med kollegor och andra yrkesverksamma och att hålla sig informerade om utvecklingen på marknaden.

Handelskammarens LinkedIn grupp ger våra medlemmar ytterligare en plattform för nätverkande.