English (United Kingdom) Swedish (Sweden)

Välkommen till Handelskammaren SWEBELUX-NOBELUX!

Handelskammaren SWEBELUX-NOBELUX är den svenska handelskammaren i Belgien och Luxemburg och fungerar även som den nordiska handelskammaren i de bägge länderna.

Handelskammaren grundades i Stockholm 1997 i syfte att skapa en högklassigt affärsnätverksplattform för handelskammarens medlemmar och för att hjälpa företag att hitta nya affärskontakter, etablera nya bolag och utveckla sin verksamhet i de två länderna. Vi är en mötesplats för affärskontakter, nätverk och marknadsföring.

Handelskammaren SWEBELUX-NOBELUX är en fristående medlemsorganisation och vi samarbetar med offentliga aktörer och andra organisationer och med alla som delar vår syn på att handel och ekonomiskt utbyte är förutsättning för välstånd och utveckling.

Handelskammaren erbjuder allt som krävs för att etablera ett företag, dess produkter, tjänster eller idéer på dessa marknader, eller att växa på dessa två marknader. En viktig del av vårt uppdrag är att skapa en kvalificerad mötesplats för våra medlemmar, erbjuda möjligheter att marknadsföra företag samt att identifiera möjligheter för små och medelstora företag som har potential att växa internationellt. Vi stödjer därför företag från Sverige och de andra nordiska länderna vid ett inträde på de belgiska och luxemburgiska marknaderna.

Handelskammarens målsättning är att:

 • Erbjuda en kvalificerad plattform på vilken medlemmarna kan skapa och främja sitt affärsnätverk
 • Erbjuda medlemmarna en plattform för att utbyta kunskap och erfarenheter, hålla sig informerade om ny utveckling på marknaden, samt främja och profilera sina företag inom vårt nätverk
 • Representera medlemmarnas affärsintresse gentemot lokala myndigheter och administration
 • Erbjuda skräddarsydda affärstjänster till företag (medlemmar och icke-medlemmar) som söker affärskontakter eller partners, vill etablera ny verksamhet eller utveckla ett redan etablerat företag i något av de länder vi arbetar med.

Handelskammaren SWEBELUX-NOBELUX i Luxemburg

2002 etablerade Handelskammaren en filial i Luxemburg. Handelskammaren erbjuder en unik plattform för affärsnätverkande för svenska företag som är baserade i Luxemburg. Handelskammaren erbjuder också en affärsnätverkande plattform för nordiska företag i Luxemburg, såväl som för lokala företag i Luxemburg som redan arbetar med de nordiska länderna. Dessutom erbjuder Handelskammaren affärstjänster till företag som söker affärskontakter, vill etablera en ny affärsverksamhet eller utveckla redan etablerad verksamhet på dessa marknader ( mer info se affärstjänster).

Handelskammaren SWEBELUX-NOBELUX i Bryssel

I oktober 2010 etablerade Handelskammaren SWEBELUX-NOBELUX en filial i Bryssel för att kunna erbjuda sina tjänster effektivare på den belgiska marknaden. Handelskkammaren erbjuder en unik affärsnätverkplattform för svenska företag och svensk-relaterade företag i Belgien. Handelskammaren är också en affärsnätverksplattform för de nordiska företag som är baserade i Belgien, såväl som för lokala företag i Belgien som redan arbetar med de nordiska länderna, eller vill utveckla sin affärsverksamhet på de nordiska marknaderna. Dessutom erbjuder Handelskammaren affärstjänster till företag som söker affärskontakter, vill etablera en ny affärsverksamhet eller utveckla redan etablerad verksamhet på dessa marknader (mer info se affärstjänster).

Medlemsaktiviteter

Handelskammaren organiserar månatliga evenemang för affärsnätverkande och andra specifika evenemang med högt profilerade gästföreläsare (företagsledare, experter och politiker). Dessa evenemang ger medlemmarna värdefulla möjligheter att nätverka, marknadsföra sina företag, utväxla kunskap och erfarenheter med kollegor och andra yrkesverksamma och att hålla sig informerade om utvecklingen på marknaden.

Handelskammarens LinkedIn grupp ger våra medlemmar ytterligare en plattform för nätverkande.

Kommittéerna

Kommittéerna kommer att spela en viktig roll för Handelskammarens aktiviteter, särskilt i Belgien. Kommittéerna bidrar med sin kunskap och erfarenhet för att identifiera och välja intressanta ämnen och gemensamma affärsfrågor, som kan lyftas och behandlas vid särskilda evenemang som organiseras av kommittéerna. Kommittéernas medlemmar kommer att mötas regelbundet och anordnar evenemang i samarbete med Handelskammarens sekretariat, som kommer att koordinera evenemangen. Systemet med kommittéer uppmuntrar till samarbete mellan medlemmar inom samma industri, från olika typer av industri eller inom samma yrkesgrupp. Kommittéerna fungerar dessutom som en plattform för nätverkande mellan dess medlemmar och ger dem möjlighet att utbyta kunskap och erfarenheter.

De nuvarande kommittéerna är:

 • Medlemskommittén
 • Skatt, Juridik & Finanskommittén
 • Affärsutvecklingskommittén
 • Lobbyingkommittén (gentemot EU Institutioner och belgiska myndigheter)
 • Fund Forum Plattform i Luxemburg

Affärstjänster

Vi tillhandahåller skräddarsydd assistans som anpassas till varje kunds specifika behov. Vissa av våra tjänster tillhandahålls i samarbete med experter från våra medlemsföretag.

 • Förmedling av affärskontakter eller partners (agent, distributör eller andra typer av affärskontakter)
 • Assistans vid företagsetablering: vi erbjuder skräddarsydda lösningar i enlighet med varje kunds särskilda behov
 • Assistans med etablering av holdingbolag och fonder (etablering av egen representationsstruktur eller genom lokal partner/agent och allt som krävs för att komma in på den nya marknaden)
 • Marknadsanalys (användbar information vid beslut om affärsstrategi inför etablering på ny marknad)
 • Rekrytering av personal
 • Relocation tjänster (vi erbjuder företag hjälp med att hitta kontorslokaler och bostäder samt assistans med all nödvändig registrering och övrig administration)
 • Arrangemang av konferenser, seminarier, affärsforum, affärsmöten, och andra marknadsföringsaktiviteter (vi kan assistera vid organisation av sådana evenemang utifrån företagets behov)
 • Organisation av studiebesök (ofta värdefullt för att få användbar information om en marknad eller ett specifikt affärsområde, information om huruvida det finns en marknad för ditt företags produkter och för att etablera intressanta kontakter med framtida partners eller kunder)
 • Momsåterbäring (vi kan hjälpa företag att återvinna moms i Belgien och i Luxemburg)