English (United Kingdom) Swedish (Sweden)

Kommittéerna

Kommittéerna kommer att spela en viktig roll för Handelskammarens aktiviteter, särskilt i Belgien. Kommittéerna bidrar med sin kunskap och erfarenhet för att identifiera och välja intressanta ämnen och gemensamma affärsfrågor, som kan lyftas och behandlas vid särskilda evenemang som organiseras av kommittéerna. Kommittéernas medlemmar kommer att mötas regelbundet och anordnar evenemang i samarbete med Handelskammarens sekretariat, som kommer att koordinera evenemangen. Systemet med kommittéer uppmuntrar till samarbete mellan medlemmar inom samma industri, från olika typer av industri eller inom samma yrkesgrupp. Kommittéerna fungerar dessutom som en plattform för nätverkande mellan dess medlemmar och ger dem möjlighet att utbyta kunskap och erfarenheter.

De nuvarande kommittéerna är:

  • Medlemskommittén
  • Skatt, Juridik & Finanskommittén
  • Affärsutvecklingskommittén
  • Lobbyingkommittén (gentemot EU Institutioner och belgiska myndigheter)
  • Fund Forum Plattform i Luxemburg