English (United Kingdom) Swedish (Sweden)

Affärstjänster

Vi tillhandahåller skräddarsydd assistans som anpassas till varje kunds specifika behov. Vissa av våra tjänster tillhandahålls i samarbete med experter från våra medlemsföretag.

  • Förmedling av affärskontakter eller partners (agent, distributör eller andra typer av affärskontakter)
  • Assistans vid företagsetablering: vi erbjuder skräddarsydda lösningar i enlighet med varje kunds särskilda behov
  • Assistans med etablering av holdingbolag och fonder (etablering av egen representationsstruktur eller genom lokal partner/agent och allt som krävs för att komma in på den nya marknaden)
  • Marknadsanalys (användbar information vid beslut om affärsstrategi inför etablering på ny marknad)
  • Rekrytering av personal
  • Relocation tjänster (vi erbjuder företag hjälp med att hitta kontorslokaler och bostäder samt assistans med all nödvändig registrering och övrig administration)
  • Arrangemang av konferenser, seminarier, affärsforum, affärsmöten, och andra marknadsföringsaktiviteter (vi kan assistera vid organisation av sådana evenemang utifrån företagets behov)
  • Organisation av studiebesök (ofta värdefullt för att få användbar information om en marknad eller ett specifikt affärsområde, information om huruvida det finns en marknad för ditt företags produkter och för att etablera intressanta kontakter med framtida partners eller kunder)
  • Momsåterbäring (vi kan hjälpa företag att återvinna moms i Belgien och i Luxemburg)